Takuun voimassaoloaika

Takuun voimassaoloaika

Kalusteiden takuuaika on 2 (kaksi) vuotta kalusteiden luovutuksesta myyjältä ostajalle.

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että kalusteita käytetään kotioloissa. Takuun perusteena asiakkaan on toimitettava kuitti kalusteiden hinnan suorittamisesta.

Takuu kattaa:

• kaapin materiaalit (ovet, rungon, hyllyt),

• kaapin mekanismit (saranat, liukukiskot, muut mekanismit),

• kalusteiden asennustyöt paitsi silloin kun asennus ei ole tilattu Desala Sisustuksesta.

TAKUUN VOIMASSAOLON RAJOITUKSET

Takuu ei kata:

• kalusteiden normaalia kulumista, ml. värin muuttuminen ajan kuluessa

• kalusteiden tahallista rikkomista,

• ulkopuolisten voimien (tuli, vesi jne.) kalusteisiin aiheuttamaa vahinkoa,

• asennustöitä, joita ei ole tehnyt Desala Sisustuksen asianomainen asiantuntija.

KALUSTEIDEN PUUTTEISTA ILMOITTAMINEN TAKUUAJAN SISÄLLÄ

Ostaja sitoutuu ilmoittamaan myyjälle takuuaikana ilmenneestä/ilmenneistä puutteesta/puutteista kirjallisesti 2 (kahden) viikon kuluessa puutteen/puutteiden löytämisestä.

TAKUUKORVAUS

Myyjä sitoutuu vaihtamaan virheellisen tuotteen 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa omalla kustannuksella, asennuspalvelun osalta vika korjataan 7 (seitsemän) päivän kuluessa.

Jos vaihdettavan tuotteen valmistus on päättynyt tai sen saatavuudessa on ongelmia, myyjä sitoutuu vaihdettavan osan korvaamaan lähinnä vastaavalla osalla. Mikäli asiakkaalle edellä mainittu vaihtoehto ei sovi, myyjällä on oikeus korvata takuun piiriin kuuluva tuote rahamääräisenä huomioiden asiakkaalle myydyn asianomaisen tuotteen hinnan.

KODINKONEIDEN TAKUU

Kodinkoneiden puutteiden korjaamisesta takuuaikana on vastuussa kodinkoneiden maahantuoja. Puutteista ilmoitetaan samalla tavalla kuin kalusteiden puutteista. Kodinkoneiden takuuaika riippuu kodinkoneen valmistajan antamasta takuuajasta. Teitä kiinnostavan kodinkoneen takuuajasta kysykää  Desala Sisustuksen myyjältä.

MUUT SÄÄNNÖKSET

Velvoiteoikeuslain 230 §:n 5 momentin mukaisesti myyntitakuu ei sulje pois eikä rajoita ostajan oikeutta käyttää muita lakiin tai sopimukseen perustuvia oikeussuojakeinoja.

LIITTEET

Tämän myyntitakuun erottamattomana liitteenä on jäljempänä oleva ”Laadun määrittelyohje”.

LAADUN MÄÄRITTELYOHJE

Tämä ohje on laadittu teollisesti valmistettujen, koottavien, puisten kalusteiden valmistuksen ja ulkonäön laadun määrittelemiseksi.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi tuotteiden laatua koskevien reklamaatioiden tapauksessa määritelläkseen valmis tuotteilta edellytettävää ulkonäköä sekä tuotannossa sallittujen vaihtelujen laajuutta.

Tämä ohje ei kata lähtömateriaaleihin kohdistuvia laatuvaatimuksia, jotka on esitetty jo materiaalien laatusertifikaateissa.

Tämä ohje perustuu seuraaviin standardeihin: SFS 2457 (“Kalusteet, puu, laatuvaatimukset” sekä SFS 4590 (“Teollinen maalaus, laatuluokat, rakenteellinen kalusteteollisuus”) EVS-EN 1153:1998, EVS-EN 1116:1998.

1. KALUSTEIDEN HANKINNAN TARKASTUS JA PUUTTEISTA ILMOITTAMINEN

2. VASTUU HANKKEEN VIOISTA JA PUUTTEISTA

3. KALUSTEIDEN PINTOJEN TARKASTUS

Kalusteiden pintojen tarkastus perustuu pintojen yleiseen ulkonäköön sekä pintojen kokoonpanoon liittyviin mahdollisiin vikoihin. Pintojen tarkastuksessa otetaan huomioon tuotteen kokonaisvaikutelma ja asianomaisten pintojen tunnusomaiset ominaisuudet, lisäksi yksittäiset haittaavat virheet.

Pintojen tarkastus suoritetaan yleensä 1 m etäisyydeltä ja luonnollisissa valo-olosuhteissa. Pintojen tarkastuksen yleinen periaate on, että samaan pakettiin kuuluvien kalustedetaljien on ulkonäöltään muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Väripoikkeavuudet ei ole samaan pakettiin kuuluvien detaljien osalta sallittuja. Täyspuudetaljien luonnollisista ominaisuuksista johtuvat sävyjen poikkeamat on sallittuja, kts. k. 6. Kuviollisten pintojen osalta käytetään vertailupintana asianomaista malliovea tai mallikalustoa.

4. KAAPPIEN RUNGOT JA HYLLYT

Pintojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnittyneet alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta. Reunanauhojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnitetty alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta. Reunanauhan ja päällyspuolen liitosreunan on oltava ehjä ja tiivis, pirstoutumaton.

Kaappien kokoonpanon jälkeen näkymättömissä pinnoissa ovat pienet työstö- ja pintaviat sallittuja. Kaappien sisäpinnoissa hyväksytään pienet naarmut ja painumat.

5. LAMINAATTI- JA MUOVITETUT OVET

Pintojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnittyneet alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta.

Melamiinipaperilla päällystettyjen ovien sisäpuolella ovat pienet, korjattavissa olevat työstöviat sallittuja, ei kuitenkaan enemmän kuin 1 vaurio/500 mm.

Reunanauhojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnitetty alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta. Reunanauhan ja päällyspuolen liitosreunan on oltava ehjä ja tiivis, pirstoutumaton.

6. LAKATUT PUUOVET

6.1 Täyspuuovet

Ovien julkisivupintojen on oltava ilman vaurioita ja väriltään samankaltaisia. Puulajin piirteistä johtuvat värin ja kuvion vaihtelut ovat kuitenkin sallittuja, ml. pyökille ja tammelle ominaiset sydänsäteet. Yleisvaikutelmaa haittaavat yksittäiset eri sävyiset ovet on kuitenkin vaihdettava. Männylle ominainen pintapuun luonnollinen sävy on sallittu. Ovien kuvion ja sävyn tarkastuksessa käytetään vertailupintana myyntisalongissa olevia malliovia ja -keittiöitä.

Ovien takapuolella ja reunoilla ovat sallittuja pienet korjatut halkeamat, sävyvaihtelut, painumat ja heijastumat, jotka eivät haittaa yleisvaikutelmaa. Takapuolella tai reunoilla on sallittu myös enintään 10 mm kokonainen oksa tai korjaus tuotteen pinnan neliötä kohti tai 1 tuotetta kohti. Ovien etupuolilla eikä takapuolilla ei ole sallittuja jyrsintävauriot eikä näkyvät liitokset.

Ovien päätyihin vaaka- ja pystysuorien poikkipuiden liitoksiin ilman suhteellisen kosteuden luonnollisista muutoksista syntyvä töyssy on sallittu, kts. Kuva 1.

6.2 Viiluovet

Ovien julkisivupintojen on oltava ilman vaurioita ja väriltään samankaltaisia. Puulajin piirteistä johtuvat värin ja kuvion vaihtelut ovat kuitenkin sallittuja, ml. pyökille ja tammelle ominaiset sydänsäteet. Yleisvaikutelmaa haittaavat yksittäiset eri sävyiset ovet on kuitenkin vaihdettava. Männylle ominainen pintapuun luonnollinen sävy on sallittu. Ovien kuvion ja sävyn tarkastuksessa käytetään vertailupintana myyntisalongissa olevia malliovia ja -keittiöitä.

Julkisivupinnoissa ei ole minkäänlaiset korjaukset sallittuja.

Ovien takapuolilla ja reunoilla ovat sallittuja lievät sävyvaihtelut, painumat ja heijastumat, jotka eivät haittaa yleisvaikutelmaa, myös pari enintään 5 mm kokoista oksankantaa ja korjausta, joiden on kuitenkin yhtenäistyttävä julkisivun sävyn kanssa.

Viilun jatkaminen puusyiden suuntaisesti ei ole sallittu. Viilun on oltava alusmateriaalissa kovasti kiinni. Viilun sauman on oltava ehjä. Alusmateriaali ei saa kuultaa viilun alta.

6.3 Lakkauksen laatu

Ovien julkisivupinnat:

• lakalla on päällystetty kaikki vaadittavat pinnat,

• pintojen on oltava puun ominaisuuksien mukaisesti sileitä ja ilman vikoja,

• työstöjälkiä ei saa olla,

• syvennykset ja epätasaisuudet ovat sallittuja vain kulmaliitoksissa,

• pienet yksittäiset muhkurat ovat sallittuja,

• kyhmyt, painumat, appelsiininkuori-efekti, valumat, lakan korjaukset, kiillon vaihtelut, lakkapintojen halkeamat ja hilseily eivät ole sallittuja.

Ovien takapuolilla ja reunoilla:

• lakalla on päällystetty kaikki vaadittavat pinnat,

• pintojen on oltava puun ominaisuuksien mukaisesti ilman vikoja,

• työstöjäljet voivat olla heikosti havaittavissa,

• syvennykset ja epätasaisuudet ovat sallittuja kulmaliitoksissa ja pienissä määrin peruspinnoissa,

• pienet yksittäiset muhkurat, painumat, lievät valumat, lakan korjaukset ja kiillon epätasaisuudet ovat sallittuja,

• lakkapintojen halkeamat ja hilseily eivät ole sallittuja.

Huomio! Kosteat säilytysolosuhteet voivat aiheuttaa turpoamista, sävyn vaihteluja, halkeamia, joista valmistaja ei ole vastuussa.

7. MAALATUT OVET

Ovien julkisivupinnat:

• maalilla on päällystetty kaikki vaadittavat pinnat,

• pintojen on oltava sileitä ja yhteensopivia,

• jatkokohdat, liitokset, korjaukset sekä työstöjäljet, lisäksi lievät painumat, jotka eivät haittaa yleisvaikutelmaa, ovat sallittuja,

• epätasaisuudet ovat sallittuja vain liitoskohdissa,

• pienet yksittäiset myhkyrät ovat sallittuja,

• kyhmyt, painumat, appelsiininkuori-efekti, valumat, maalin korjaukset, kiillon vaihtelut, maalipintojen halkeamat ja hilseily eivät ole sallittuja.

Ovien takapuolilla ja reunoilla:

• maalilla on päällystetty kaikki vaadittavat pinnat,

• pintojen on oltava sileitä ja yhteensopivia,

• aluspinnan epätasaisuudet, kuvio, jatkokohdat, liitokset, korjaukset ja työstöjäljet, lisäksi lievät painumat ovat sallittuja,

• epätasaisuudet ovat sallittuja liitoskohdissa ja pienissä määrin peruspinnoissa,

• pienet yksittäiset muhkurat, lievät maalinvalumat ja pienet korjaukset ovat sallittuja,

• kyhmyt, painumat, kiillon vaihtelut, maalipintojen halkeamat ja hilseily eivät ole sallittuja.

MDF-ovien työstöpinnoilla (upotukset ja jyrsinnät) ovat lievät epätasaisuudet julkisivuun verrattuna sallittuja.

Huomio! Kosteat säilytysolosuhteet voivat aiheuttaa turpoamista, sävyn vaihteluja, halkeamia, joista valmistaja ei ole vastuussa.

8. ÖLJYTYT JA VAHATUT PINNAT

Pintojen öljyäminen ja vahaus ovat yleisesti käytettäviä ja hyväksyttäviä päällystämisen vaihtoehtoja. Perusvaatimuksena on öljyn tai vahan tasainen imeytyminen puun päällyspintaan.

9. TYÖTASOT

9.1 Laminaattitasot

Pintojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnittyneitä alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta. Reunanauhojen on oltava ehjiä ja kovasti kiinnitetty alusmateriaaliin. Alusmateriaali ei saa kuultaa päällyspinnan alta. Reunanauhan ja päällyspuolen liitosreunan on oltava ehjä ja tiivis, pirstoutumaton.

9.2 Täyspuutasot

Täyspuutasojen päätylistoissa ei ole halkeaminen sallittua. Täyspuutasojen kohdalla on otettava huomioon mahdollisuus, että puu “elää” suhteellisen kosteuden muuttuessa, joka voi aiheuttaa tiettyä rakoilua liimaliitoksissa.

9.3 Työtasoihin tehtyjen aukkojen käsittely

Työtasojen asennuksessa on pidettävä huolta siitä, että esim. upotettavien keittiöaltaiden ynnä muiden aukkojen reunat käsitellään silikonilla niin, ettei kosteus pääsisi tason sisäkerroksiin.

9.4 Tehtaan antaman takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat:

• tasoihin ilmestyvät kellertävät tai keltaisenruskeat läikät, jotka syntyvät kuumien (lämpötila yli 100°C) esineiden pitkäaikaisesta vaikutuksesta,

• tasojen geometristen mittojen muuttuminen (paksuuntuminen) reunanauhojen, liitosten läheisyydessä tai aukoissa, jonka on aiheuttanut nesteen pitkäaikainen tihkuminen lastulevyyn.

Keittiöissä käytettävät materiaalit kosteudenkestäviä, eivätkä vedenkestäviä,

standardin mukaisten kosteudenestojen ja silikonien käytöstä huolimatta ei tehdas eivätkä asentajat pysty kuitenkaan takaamaan täydellistä vedenkestävyyttä.

Samat ehdot pätevät myös liitoksiin: työtaso – liesi sekä työtaso – keittiöallas.

10. TYÖSTÖN TARKKUUS

10.1 Mitat

Kaapin runkojen ja työtasojen mittojen (leveys, syvyys ja korkeus), toleranssit ovat Viron Standardin  EVS-EN 1116:1998 mukaisia.

10. 2 Ovien ja työtasojen suorakulmaisuus/ristimitta

Ovien ja työtasojen suorakulmaisuus/ristimitta saa poiketa enintään 1 mm/tuote. Suorakulmaisuus/ristimitta tarkistetaan suorakulmaimella vastakkaisten sivujen kulmista. Mittauspisteen on oltava 500 mm päässä kulmasta tai niin kaukana kuin mahdollista, mikäli detaljin leveys on alle 500 mm.

10.3 Ovien ja työtasojen suoraviivaisuus

Alle 1200 mm korkeiden ovien ja alle 1200 mm leveiden työtasojen työstövika voi tavaran luovutushetkellä olla enintään 2 mm ja takuutarkastuksen hetkellä enintään 3 mm. Yli 1200 mm korkeiden ovien ja yli 1200 mm leveiden työtasojen työstövika voi tavaran luovutushetkellä olla enintään 3 mm ja takuutarkastuksen hetkellä enintään 4 mm.

Pintojen kieroutta mitataan pintojen päistä vedettyjen viivojen avulla. Määräävä on suurin mitattu poikkeama. Tasokieroutta painamalla pinnan kolme kulma tasopintaa vasten. Neljännen kulman poikkeama tasopinnasta onkin määräävä.

10.4 Ovien ja työtasojen epätasaisuus

Ovien ja työtasojen epätasaisuus voi tavaran luovutushetkellä ja takuutarkastuksen hetkellä olla enintään 0,5 mm/200 mm. Pinnan tasaisuus määritetään 200 mm pitkällä suoralla viivoittimella, joka sijoitetaan pinnalle sattumanvaraisiin suuntiin ja mitataan syntyvän välin suuruus.

11. MEKANISMIEN TOIMIVUUS

Kalusteissa käytettävät mekanismit esim. saranoiden, laatikko- ja korirullien on hankinnan aikana oltava toimintakunnossa.

12. KALUSTEIDEN ASENNUS

Kalusteet on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työtasojen ja keittiöaltaiden asennuksessa on taattava niiden seinämateriaaleihin koskevien kontaktipintojen tiivistäminen vedenkestävällä materiaalilla kuten silikoni jne. Lisäksi on taattava upotettavien keittiöaltaiden, hanojen tiivistäminen estääkseen kosteuden tunkeutumisen työtasoon. Kaikki työtasossa olevat aukot on myös käsiteltävä kosteudenkestävällä aineella.

13. KEITTIÖTEKNIIKAN SIJOITTAMINEN KALUSTEISIIN

Useiden laitteiden asennuksessa (esim. jääkaapit) on ehdottomasti taattava riittävän ilmamäärän kiertäminen laitteen ympäri. Koko keittiötekniikka on asennettava täsmälleen tekniikan valmistajien ohjeiden mukaisesti.

14. KALUSTEIDEN PUHDISTUS

Kalusteita on suositeltava puhdistaa käytön intensiivisyydestä riippuen tietyin aikavälein hankaamattomilla ja hapottomilla astianpesuaineilla kostutetulla pehmeällä puuvillaliinalla. Huom.! Liiallinen vedenkäyttö saattaa aiheuttaa materiaalien turpoamisen. Puhdistusaineen soveltuvuutta voidaan kokeilla näkymättömällä alueella.

Lähetä viesti

Haluatko, että tekisimme kalusteillesi hyvän hintatarjouksen? Jätä meille yhteystietosi ja konsulttimme ottaa Sinuun itse yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja sopii tapaamisen ajankohdasta tarkemmin. Tapaamiseen kuluu suunnilleen 45 minuuttia. Tapaamisen jälkeen konsulttimme laatii viikon sisällä Sinulle hintatarjouksen ja 3D-kuvan.

Huom.! Tapaamisen ajankohdasta on jonkun konsulttimme kanssa varmasti sovittava etukäteen.

[contact-form-7 id=”1146″ title=”Kontaktivorm 1″]